جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجهم در لغت نامه دهخدا

ابوالجهم

[ اَ بُلْ جَ ] (اِخ) رجوع به احمدبن يوسف مکني به ابوالجهم شود.

کلمات مشابه