جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجهم در لغت نامه دهخدا

ابوالجهم

[ اَ بُلْ جَ ] (اِخ) او راست: کتاب الاتصال. (ابن النديم).

کلمات مشابه