جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجود الرسعنی در لغت نامه دهخدا

ابوالجود الرسعنی

[ اَ بُلْ دِرْ رَ عَ ](اِخ) محمد بن احمد. شعر او نزديک صد ورقه است. (ابن النديم).

کلمات مشابه