جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فروزنه در لغت نامه دهخدا

آتش فروزنه

[تَ فُ زَ نَ / نِ] (اِ مرکب)چيزي که بدان آتش افروزند. سوخته. شَبوب.

کلمات مشابه