جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجعد در لغت نامه دهخدا

ابوالجعد

[ اَ بُلْ ؟ ] (ع اِ مرکب) شتر؟

کلمات مشابه