جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالتواریخ در لغت نامه دهخدا

ابوالتواریخ

[ اَ بُتْ تَ ] (اِخ) لقب مورخ مشهور يونان هرودوتس. هرودوت.

کلمات مشابه