جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالتقی در لغت نامه دهخدا

ابوالتقی

[ اَ بُتْ تُ قا ] (اِخ) محمد بن حسن. محدثي است.

کلمات مشابه