جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالتامور در لغت نامه دهخدا

ابوالتامور

[ اَ بُتْ تا ] (ع اِ مرکب) شير. اسد. (المزهر).

کلمات مشابه