جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبیض در لغت نامه دهخدا

ابوالبیض

[ اَ بُلْ ] (ع اِ مرکب) شير. لَبن. || شترمرغ نر. ظليم.

کلمات مشابه