جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبیت در لغت نامه دهخدا

ابوالبیت

[ اَ بُلْ بَ ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) خانه خدا. خداوند خانه. صاحب خانه. رب البيت. (المزهر).

کلمات مشابه