جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبیان در لغت نامه دهخدا

ابوالبیان

[ اَ بُلْ بَ ] (اِخ) او را پنجاه ورقه شعر است. (ابن النديم).

کلمات مشابه