جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبقاء در لغت نامه دهخدا

ابوالبقاء

[ اَ بُلْ بَ ] (اِخ) حسيني کفوي. او راست کتابي در لغت عرب، معروف بکليات ابي البقاء و آنرا به نام مصطفي پاشاي وزير کرده است.

کلمات مشابه