جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فام در لغت نامه دهخدا

آتش فام

[تَ] (ص مرکب) برنگ آتش.

کلمات مشابه