جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبقاء در لغت نامه دهخدا

ابوالبقاء

[ اَ بُلْ بَ ] (اِخ) کنيت ابن صايغ يعيش بن علي. رجوع به ابن صايغ موفق الدين... شود.

کلمات مشابه