جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبقا در لغت نامه دهخدا

ابوالبقا

[ اَ بُلْ بَ ] (اِخ) هشام بن عبدالملک يزني حمصي. محدث. وفات او به سال 251 ه . ق. بوده است و صاحب تاج العروس گويد صواب ابوالتقي بر وزن غني است.

کلمات مشابه