جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبشر در لغت نامه دهخدا

ابوالبشر

[ اَ بُلْ بَ شَ ] (اِخ) عبدالاَخر. محدث است.

کلمات مشابه