جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبرهسم در لغت نامه دهخدا

ابوالبرهسم

[ اَ بُلْ بَ رَ سَ ] (اِخ)عمران بن عثمان زبيدي شامي. او صاحب قرائتي شاذّه است.

کلمات مشابه