جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فارسی در لغت نامه دهخدا

آتش فارسی

[تَ شِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) رجوع به آتش پارسي شود.

کلمات مشابه