جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبار در لغت نامه دهخدا

آبار

(اِ) دفتر حساب و ديوان حساب و آن را آواره و آوارجه نيز گويند و شايد کلمه صورتي از آمار و آماره است.

کلمات مشابه