جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبرکات در لغت نامه دهخدا

ابوالبرکات

[ اَ بُلْ بَ رَ ] (اِخ) کنيت ابن مستوفي مبارک بن احمد اربلي، صاحب تاريخ اربل. رجوع به ابن مستوفي... شود.

کلمات مشابه