جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبرزی در لغت نامه دهخدا

ابوالبرزی

[ اَ بُلْ بَ رَ زا ] (اِخ) يزيدبن عطارد. تابعي است.

کلمات مشابه