جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبر در لغت نامه دهخدا

ابوالبر

[ اَ بُلْ ؟ ] (اِخ) هاشم عنوان بن عثمان الزبيدي الشامي. او را قرائتي است. (ابن النديم).

کلمات مشابه