جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش عنان در لغت نامه دهخدا

آتش عنان

[تَ عِ] (ص مرکب) تند (سوار).

کلمات مشابه