جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبداح در لغت نامه دهخدا

ابوالبداح

[ اَ بُلْ بَدْ دا ] (اِخ) مولي عبدالله بن جعفربن ابيطالب. او بحسن صوت معروف و از خنياگران مشهور عصر خويش است.

کلمات مشابه