جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبختری در لغت نامه دهخدا

ابوالبختری

[ اَ بُلْ بَ تَ ] (ع اِ مرکب)مار. حيه. (المزهر). || سگ. (مهذب الاسماء). || کراخک. (در نسخه اي از مهذب الاسماء).

کلمات مشابه