جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش طور در لغت نامه دهخدا

آتش طور

[تَ شِ] (اِخ) آتشي که بر موسي تجلي کرد بطور.

کلمات مشابه