جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاعور در لغت نامه دهخدا

ابوالاعور

[ اَ بُلْ اَ وَ ] (اِخ) عمروبن سفيان سلمي. مادرش از ترسايان و پدر او از مشرکين حربي اُحد بوده است. ابوالاعور خود از دوستداران آل بوسفيان و از دشمنان اميرالمؤمنين علي عليه السلام بود و در محاربهء يرموک با يزيدبن ابي سفيان به شام شد و به حرب صفين در سپاه معاويه بود. و آنگاه که عمروبن العاص براي انتزاع مصر از عامل اميرالمؤمنين علي عليه السلام رفت با عمرو بود. و سپس به اخذ جزيه از اهل کتاب از جانب معاويه بفلسطين رفت و برزيگران آن ناحيت را شماره کرد و پس فرمانرواي اردن و اعمال آن گشت، و معاويه وقتي او را بجاي عمروبن عاص به مصر فرستادن خواست و اين امر صورت نبست.

کلمات مشابه