جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاعز در لغت نامه دهخدا

ابوالاعز

[ اَ بُلْ اَ عَزز ] (اِخ) قراتکين. محدثي است.

کلمات مشابه