جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاعز در لغت نامه دهخدا

ابوالاعز

[ اَ بُلْ اَ عَزز ] (اِخ) دبيس بن سيف الدوله ابوالحسن صدقه بن منصوربن دبيس بن علي بن مزيد اسدي ناشري ملقب بنورالدوله. از ملوک بني مزيد در حله. جلوس او به سال 501 ه . ق. و وفات در 529 ه . ق. بوده است. حريري صاحب مقامات معاصر او بود و نام وي در مقامهء 39 بياورده است.

کلمات مشابه