جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاظلاف در لغت نامه دهخدا

ابوالاظلاف

[ اَ بُلْ اَ ] (ع اِ مرکب)(1)قسمي از ذوات الثدي بي ثنايا از نواحي حارهء افريقيه و او را بر پوست موي خشن است و خود حيواني ليلي و حَذر و بطي ء و گران با سري سخت دراز و بتفوزي نهايت باريک و زباني دودي شکل و بر قوائم او ناخناني تيز و آنان در لانه هاي گود که در زمين کنند منزل دارند و غذا مور و موريانه خورند و آن با زبان صيد کنند و زبان آنان را لعابي لازق و چسبنده است.
.
(فرانسوي)
(1) - Orycterope

کلمات مشابه