جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاشیم در لغت نامه دهخدا

ابوالاشیم

[ اَ بُلْ اَ يَ ] (ع اِ مرکب) عقاب. (المزهر). ابوحسان.

کلمات مشابه