جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش طبع در لغت نامه دهخدا

آتش طبع

[تَ طَ] (ص مرکب) تند. تندخو.

کلمات مشابه