جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاشعب در لغت نامه دهخدا

ابوالاشعب

[ اَ بُلْ اَ عَ ] (ع اِ مرکب) باز. بازي. (المزهر).

کلمات مشابه