جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاشد سلمی در لغت نامه دهخدا

ابوالاشد سلمی

[ اَ بُلْ اَ شَدْ دِ ؟ ] (اِخ)محدث است. و بعضي نام او را ابوالاسد با سين مهمله گفته اند.

کلمات مشابه