جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاشحج در لغت نامه دهخدا

ابوالاشحج

[ اَ بُلْ اَ حَ ] (ع اِ مرکب) استر. بغل. (المزهر). قاطر.

کلمات مشابه