جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسود شیبانی در لغت نامه دهخدا

ابوالاسود شیبانی

[ اَ بُلْ اَ وَ دِ شَ ](اِخ) شاعري از عرب. و او را پنجاه ورقه شعر است. (ابن النديم).

کلمات مشابه