جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسود در لغت نامه دهخدا

ابوالاسود

[اَ بُلْ اَ وَ] (ع اِ مرکب) نمر. (المزهر). پلنگ. ابوالابرد. || دوشاب. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه