جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش شناسی در لغت نامه دهخدا

آتش شناسی

[تَشْ، شِ] (حامص مرکب) مبحث آتش و خواص آن.

کلمات مشابه