جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسوار در لغت نامه دهخدا

ابوالاسوار

[اَ بُلْ اَسْ] (اِخ) ابوالسوار. شاووربن فضلون. يکي از پادشاهان ارّان و ارمنستان در نيمهء اول مائهء پنجم هجري. مقرّ او شهر گنجه بود و او را جنگهاي بسيار با ارامنه و روم بوده است و عاقبت بکمک الب ارسلان سلجوقي در سال 456 ه . ق. شهر آني مرکز سلطنت ارامنه را تصرف کرد و در سال 459 درگذشت. صاحب قابوس نامه در کتاب خود نام او را آورده و اقامت خود را نزد وي به قصد غزاي روم ذکر کرده است.

کلمات مشابه