جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسقع در لغت نامه دهخدا

ابوالاسقع

[اَ بُلْ اَ قَ] (اِخ) وائله بن اسقع صحابي است.

کلمات مشابه