جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسفر در لغت نامه دهخدا

ابوالاسفر

[اَ بُلْ اَ فَ] (اِخ) يکي از روات که روايت از ابوحکيم دارد.

کلمات مشابه