جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاسد سلمی در لغت نامه دهخدا

ابوالاسد سلمی

[اَ بُلْ اَ سَ دِ ؟] (اِخ)رجوع به ابوالاشد سلمي شود.

کلمات مشابه