جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالارامل در لغت نامه دهخدا

ابوالارامل

[اَ بُلْ اَ مِ] (ع اِ مرکب) پدر بيوگان.

کلمات مشابه