جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالادیان در لغت نامه دهخدا

ابوالادیان

[اَ بُلْ اَدْ] (اِخ) ابوالحسن علي بصري، و او چون مناظرات بسيار کردي او را ابوالاديان گفتندي. وي از بزرگان صوفيه است و در قرن سوم ميزيست و صحبت جنيد را دريافت. در نفحات الانس ذکر او آمده است.

کلمات مشابه