جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالادهم در لغت نامه دهخدا

ابوالادهم

[اَ بُلْ اَ هَ] (ع اِ مرکب) ديگ. (السامي في الاسامي) (مهذب الاسماء). قِدْر.

کلمات مشابه