جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاخضر در لغت نامه دهخدا

ابوالاخضر

[اَ بُلْ اَ ضَ] (ع اِ مرکب)رياحين. (المزهر).

کلمات مشابه