جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاخذ در لغت نامه دهخدا

ابوالاخذ

[اَ بُلْ اَ] (ع اِ مرکب) باشه. باشق. (المزهر).

کلمات مشابه