جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاخبار در لغت نامه دهخدا

ابوالاخبار

[اَ بُلْ اَ] (ع اِ مرکب) پوپو. پوپوک. هدهد. (المزهر). ابوالربيع. (مهذب الاسماء). ابوتمامه. پوپه. بُدک. مرغ سليمان. مرغ نامه بر. کوکله. بوبو. بوبک.

کلمات مشابه