جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاحوص در لغت نامه دهخدا

ابوالاحوص

[اَ بُلْ اَ وَ] (اِخ) عوف بن مالک جشمي. تابعي است.

کلمات مشابه