جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالاثقال در لغت نامه دهخدا

ابوالاثقال

[اَ بُلْ اَ] (ع اِ مرکب) استر. بغل. (المزهر). قاطر.

کلمات مشابه